Impresszum

A onewithnature2021.org weboldalt az Egy a Természettel Nonprofit Kft. működteti.

  

Székhely: 1122 Budapest, Maros u. 12.

Képviselő: Szűcs Veronika, ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-337636
Adószám:
26658218-2-43
E-mail: info@onewithnature2021.org

Jogi nyilatkozat

1. A onewithnature2021.org weboldalon közvetlenül semmilyen szolgáltatás nem rendelhető meg, az Egy a Természettel Nonprofit Kft. közvetlenül semmilyen elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt.

2. A onewithnature2021.org weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

3. Szerzői jogvédelem:

3.1. A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt álnak.

3.2. A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

4. A honlap használatának feltételei:

4.1. A honlapot megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz on-line hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására - jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

4.2. A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

5. Felelősség a szolgáltatásért:

5.1. Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.

5.2. A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat az Egy a Természettel Nonprofit Kft. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

5.3. Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

6. Adatvédelem:

6.1. Az Egy  a Természettel Nonprofit Kft. a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az igénybe vevő hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelhet, ha azok az igénybe vevővel közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe.

6.2. Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. személyes adatok esetleges kezelése során az Info tv és a GDPR rendelet előírásait maradéktalanul betartja.

7. Jogkövetkezmények:

7.1. A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az az Egy  a Természettel Nonprofit Kft. haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

7.2. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.