Ember, természet, Egyensúly

„Ideálom a felséges természet.” Bársony István

Mi, magyarok büszkék vagyunk arra, hogy amióta csak ismerjük és feljegyezzük történelmünket, igyekszünk harmóniában élni a minket körülvevő természettel, ezért a természeti értékeink megőrzése fontos és széleskörben elfogadott célja korunk társadalmának. Azt viszont már kevesen tudják, hogy ez a rendszer a legtöbb esetben emberi beavatkozás nélkül már nem működhet hatékonyan magától a 21. században. A kiállítás társadalmi tudatformálása révén megerősödik hazánkban a természet védelme és szeretete, az észszerű, józan és körültekintő civilizációs fejlődés gondolatának fontossága, az egyensúlyra való törekvés.

Fenntartható természethasznosítás

„Hazánk Európa legvaddúsabb országa, s a mi feladatunk, hogy az is maradjon.” Fekete István

A programsorozat mottója Egy a természettel (One With Nature), mely azt jelképezi, hogy az emberiség örökké a természet része marad; sorsa a globális élővilág jövőjétől függ, ezért azt védeni kell, és fenntartani megújulási képességét. A világkiállítás által az emberek a fenntartható természethasznosítás bemutatásán keresztül jobban megértik a természetvédelem céljait és elismerik a természetközeli szakmák, tevékenységek, például a vadászat és a horgászat hasznosságát, szükségességét a természetfenntartás és a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából is.

Méltó házigazdák leszünk

„Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel, egyetértéssel és összetertással.” Bedő Albert

Az élővilág védelme, a természet megőrzése, értő és óvó használata Magyarország hagyományainak része. Hazánk gazdasági fejlődésének mindig is fontos eleme volt az agrárium, a mező- és erdőgazdálkodás fejlesztése. Az ország földrajzi jellemzői, hegy- és vízrajza lehetővé teszik, hogy a létező legváltozatosabb körülmények között mutassuk be azt, hogyan kell harmóniában élni a természettel. Vadászati hagyományaink változatosak, a magyar vadászok és a vadásztársadalom elismertsége szerte a világon kiemelkedő. Magyarország elkötelezett abban, hogy értékeit, ambícióit és sikereit bemutassa a világnak.

150 ÉVE MUTATJUK BE TERMÉSZETI KINCSEINKET

„Az ember, ha vadász, az élményt keresi, nem a gyilkolást.” Wass Albert

Magyarországon első ízben 1871-ben rendeztek Országos Vadászati Kiállítást, mely elsősorban egy, a vadászok számára rendezett szakmai fórum volt. Az első kiállítás százéves jubileumakor, 1971-ben került sor Budapesten a Vadászati Világkiállításra, amely a szakmai szervezetek bemutatkozása mellett jelentős társadalmi esemény volt. Az 1971-es rendezvény bemutatta a világ vadászati helyzetét, a magyar vadűzés, vadállomány és vadgazdálkodás eredményeit, valamint megalapozta országunk jó hírnevét és napjainkban is érezhető rangját. Az ötven évvel ezelőtti kiállítás jelentős hatást gyakorolt a magyar vadászat és természetvédelem területeire.

HAGYOMÁNYTISZTELET KORSZERŰEN

„A vadászszenvedély nem belátható korszakok, nem gyarló eszünkkel felfogható idők szüleménye, hanem bizonytalan eredetünk homályába visszanyúló ősi vágya, ugyanolyan régi, mint maga az ember!” Széchenyi Zsigmond

A 2021-es emlékév során színes és változatos programsorozattal ünnepeljük meg természeti és vadászati örökségünket. A kiállítás hitelesen és kifejezően, a mai kor technológiáját bevetve fogja bemutatni a nagyközönség és a szakmai publikum számára a környezet fenntartható használatának értékeit. A fővárosban kerül sor a nemzetközi központi kiállításra, amely program nem vásárként, hanem a legmodernebb technikai eszközöket (AR, VR, 5G stb.) felvonultató és alkalmazó kiállításként fogja várni az érdeklődőket. A kiállítás a fiatal korosztályokat is megszólítja, felhívva a figyelmet az ember és természet elválaszthatatlan kapcsolatára.

A TERMÉSZET ÉS A BENNE ÉLŐ VAD MEGBECSÜLÉSE

„A vadászat vadűzés és erdőzúgás. De több erdőzúgás.” Széchenyi Zsigmond

Magyarország vadászatának, vadászainak és a magyar élővilág őreinek története hosszú évszázadokra nyúlik vissza. A vadászat az elmúlt fél évszázadban kiemelkedő gazdasági, valamint szabadidős tevékenységgé vált. Az 1971-es kiállítás hatására a vadászat, mint a természeti körülményeket folyamatosan vizsgáló és jó irányba befolyásolni szándékozó szakma presztízse és megbecsültsége növekedett. A tevékenység elősegíti az egészséges természeti viszonyok fenntartását és a biológiai sokféleség megőrzését.

A VILÁGKIÁLLÍTÁS SIKERE MINDANNYIUNK DIADALA

„A természet egészében a vadász és a vad egymásért van. A sokféle vad élete a vadászé, és ezt a sokféle életet tisztelnünk kell…” Fekete István

A 2021-es vadászati és természeti világkiállítás jelentős turisztikai vonzerőt jelent, az emlékév során akár egymillióan is ellátogathatnak a fővárosi, valamint a vidéki helyszínekre. Az ország számára hosszabb távú haszon a figyelemfelhívás hazánk természeti értékeire, melynek révén különösen a vadász-, horgász- és gasztronómiai turizmus, de általában véve is az ország vonzereje növekszik.

Hírek

A koronavírus-járvány okozta nehézségek ellenére sem állt le a 2021-es “Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás szervezése: Kovács Zoltán kormánybiztos hétfő délután az Egyesült Államok vezető környezetvédelmi hatóságának igazgatójával, valamint a nicaraguai környezetvédelmi miniszterrel egyeztetett online.

2020.11.23.

A Magyar Nemzeti Bank már több évtized óta bocsát ki emlékérméket, amelyek témájában megtalálhatók különféle történelmi személyek, események, magyar értékek, vagy éppen kiemelt rendezvények. 2021-ben az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás apropóján két emlékérmét bocsát ki a jegybank.

2020.11.17.

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság is részt vesz az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítást szervező iroda madárodú kihelyezési programjában.

2020.11.21.

Az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítást szervező iroda támogatásával megvalósuló programban hatvan madárodút helyezett ki a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.

2020.11.17.

Az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítást szervező iroda támogatásával megvalósuló programban összesen hatvan madárodút és hat etetőtálcát helyezett ki az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete.

2020.11.17.