Future of Nature

FUTURE OF NATURE – INNOVÁCIÓS SHOWROOM

Az innovációs showroom célja, hogy lehetőséget biztosítson a bemutatkozásra azoknak világcégeknek, hazai vállalatoknak és startupoknak, akik a fenntarthatóság, a vadászat vagy a természetvédelem témáiban alkotnak nemzetközi szinten is értékeset. A showroom húsz napon keresztül látogatható kreatív terében interaktív módon helyezzük el a kiállítókat, hogy a látogatók számára maradandó élményt biztosítsunk. Az innovációs showroom felhívja a figyelmet arra, miszerint Magyarország a vadászat, a természet védelme és a fenntarthatóság témáin túl, ezen területek innovációjában is élen jár.
CIRCLE OF LIFE interaktív installáció 

Művészi hatású vetítés, melyben az ember, mint a természet része, kölcsönhatásban és egymásrautaltságban létezik.

A művészi installáció a természet sokszínűségét, az élet formagazdagságát és az éltető elemek körforgását fejezi ki. A fény- és hanghatások érzetekre hatva közvetítik az üzenetet: az élet körforgásában a Föld, a bioszféra valamennyi résztvevője, legyen az növény, állat vagy ember, ugyanazon elemek és energiák körforgásából nyeri létezését. Az installáció egy leárnyékolt körterem, ahol erős interaktív vizuális és hanghatások kíséretében érzékeltetjük az élet gazdagságát, a biológiai sokfélséget és a természetközeliség érzékekre és lélekre ható élményét. 

A történet linearitása és dramaturgiai vezérfonala a vetítőterem formájából eredően önmagában is meghatározott: az élet körforgását a négy évszak során a természetben végbemenő változásokon követjük végig. Az életet adó és tápláló elemek az idő, vagyis az évszakok rendje szerint újra és újra körbejárják valamennyi természeti létezőt, ilyen formán minket, embereket is: ez az élet körforgása. Ebbe pedig az ember nem külső szemlélőként, főleg nem kizsákmányolóként, hanem részként, egyetlen, valamennyi létezővel egyenlő félként van jelen.